La Facultat d'Educació amb l'Agenda 2030

This language version doesn't exist

Objectius de desenvolupament sostenible

This language version doesn't exist

L’Agenda 2030, concretada en els 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), esdevé un poderós marc per interrelacionar els grans reptes i problemàtiques de la nostra era. Ens interpel·la a tots i totes per cercar solucions col·lectives i innovadores. Un dels sectors contemplats com a estratègics és l’acadèmic. Amb aquesta finalitat, el projecte de centre de la Facultat d'Educació (FE), impulsa una estructura organitzativa, metodològica i curricular que tracta d'alinear-se amb els reptes que marquen els entorns educatius en la societat del segle XXI, activant la participació de l'alumnat i el professorat en les decisions del centre i promovent valors com la igualtat, l'equitat i la sostenibilitat.

Com a mostra d’aquest compromís, l’any 2020 es va crear la Comissió d’Igualtat i Sostenibilitat de la Facultat. Es tracta d’un òrgan participatiu i d’assessorament que té com a principal finalitat vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria social i ambiental i dels ODS. En la seva implicació per promoure aquests valors en la FE, aquesta comissió, va elaborar l'I Pla de Sosteniblitat, Igualtat i Equitat de la Facultat. Un pla sense precedents en altres universitats espanyoles. La seva finalitat és promoure entre l'alumnat, el professorat i el personal d'administració de la FE l'adquisició de competències per a la sostenibilitat, la igualtat i l'equitat.