Comissions

This language version doesn't exist

 Comissió de Caps de Departament

Composició de la Comissió de Caps de Departament

 • Coordinació: Miquel F. Oliver Trobat. Degà.
 • Secretari: Xavier Motilla Salas. Secretari de la Facultat d’Educació.

Caps de departament

 • Teresa Adame Obrador. Directora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.
 • Antonio Bordoy Fernández. Director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 • Miquel Àngel Capellà Galmés. Director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
 • Francesca Comas Rubí. Directora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.
 • Joan Josep Estrany Bertos. Director del Departament de Geografia.
 • Antoni Femenia Marroig. Director del Departament de Química.
 • Javier Gulías León. Director del Departament de Biologia.
 • José L. Luján López. Director del Departament de Filosofia i Treball Social.
 • Magdalena Llompart Bennàssar. Directora del Departament de Dret Públic.
 • Margarita María Lourdes Miró Julià. Directora del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtiques.
 • Maria Isabel Ripoll Perelló. Directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.
 • Noemí Sansó Martínez. Directora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.
 • Carolina Sitges Quirós. Directora del Departament de Psicologia.
 • Pedro José Tauler Riera. Director del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
 • Víctor Emilio Troster. Director del Departament d'Economia Aplicada.

 Comissió d'Espais d'Aprenentatge

 Composició de la Comissió de la seu de Palma (Campus UIB)

 • Coordinació: Miquel F. Oliver Trobat. Degà.
 • Secretaria: Maria Rosa Rosselló Ramon. Vicedegana d'innovació i recerca.
 • Micaela Juan Puigserver. Administradora de centre. Edifici Guillem Cifre de Colonya.

Caps d’estudis

 • Pere Fullana Puigserver, Pedagogia.
 • Mercè Morey López, Educació Social.
 • Maria Ferrer Ribot, Educació Infantil.
 • Jaume Cantallops Ramon, Educació Primària.

Alumnat representant de cada estudi

Un alumne/una alumna elegit/elegida en el marc de la Junta de delegats

 • Emmanuel Gelabert (Grau de Pedagogia)
 • Marina Perelló Riutort (Grau d'Educació Social)
 • Mònica Pérez Capllonch (Grau d'Educació Infantil)
 • Aritz Corral Esnal (Grau d'Educació Primària)
 • Noa Pérez Núñez (alumna col·laboradora)

Composició de la Comissió de la seu d’Eivissa

 • Coordinació: Miquel F. Oliver Trobat. Degà.
 • Secretaria: Maria Rosa Rosselló Ramon. Vicedegana d’innovació i recerca.
 • Sebastià Verger Gelabert. Vicedegà de seus universitàries.
 • Rosa María López García. Administradora de centre. Seu universitària d’Eivissa.
 • Gemma Tur Ferrer. Coordinadora d’Estudis de la seu d’Eivissa.
 • Jaume Cantallops Ramon. Cap d’Estudis d’Educació Primària.
 • Un alumne/una alumna elegit/elegida en el marc de la Junta de delegats d’Eivissa.

 Composició de la Comissió de la seu de Menorca:

 • Coordinació: Miquel F. Oliver Trobat. Degà.
 • Secretaria: Maria Rosa Rosselló Ramon. Vicedegana d’innovació i recerca.
 • Sebastià Verger Gelabert. Vicedegà de pràctiques, TFG i seus universitàries.
 • Núria Hidalgo Taltavull. Administradora de centre. Seu universitària de Menorca.
 • Tomeu Mut Amengual. Coordinador d’Estudis de la seu de Menorca.
 • Jaume Cantallops Ramon. Cap d’Estudis d’Educació Primària.
 • Un alumne/una alumna elegit/elegida en el marc de la Junta de delegats de Menorca.

Comissió d’Igualtat i Sostenibilitat

 • Coordinació: Olaya Álvarez García. Vicedegana d’igualtat, sostenibilitat, mobilitat i d’activitats culturals i d’extensió universitària.
 •  Secretaria: Un / una docent membre de la comissió.

Alumnat representant de cada estudi

Un alumne/una alumna elegit/elegida en el marc de la Junta de delegats

 • Margalida Amengual Colom (Grau d’Educació Infantil)
 • Ma. Esperança Company Far (Grau d’Educació Social)
 • Gemma Cascales Xalma i Percy Hans Pérez Chaname (Grau de Pedagogia)
 • Noelia Calzado Villaverde (Grau d’Educació Primària)
 • Sandra Rodríguez Filgueira (alumna col·laboradora)

Docents en representació dels estudis de la Facultat d’Educació

 • Dolors Forteza Forteza (Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Educació Primària).
 • Elena Quintana Murci (Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. Pedagogia).
 • Magdalena Jaume Adrover (Pedagogia i Didàctiques Específiques. Educació Infantil).
 • Juan José Bermúdez de Castro Acaso (Filologia Espanyola Moderna i Clàssica. Educació Primària).
 • Rosario Pozo Gordaliza (Pedagogia i Didàctiques Específiques. Educació Social).
 • Un / una membre del personal d’administració i serveis: Pere Rosselló.

 Comissió de Competència Digital Docent

 Facultat d’Educació

 • Antònia Darder Mesquida.
 • Adolfina Pérez Garcias.
 • Jesús Salinas Ibáñez.
 • Gemma Tur Ferrer.
 • Santos Urbina Ramírez.

IBSTEAM

 • Yolanda Martínez Laserna.
 • Bartomeu Parets Amengual.