Listen

Alumnat: Seguiment de les activitats docents i les prÓctiques durant l'alerta sanitÓria

This language version doesn't exist

Palma, Alaior i Eivissa, 26 de març de 2020

En relació a la docència de les assignatures

  1. Estam treballant intensament per a realitzar els ajustaments necessaris per assegurar la finalització i l’avaluació de totes les assignatures durant aquest curs.
  2. Vos pregam que estigueu tranquils/l·les i que seguiu amb el vostre treball d’aprenentatge d’acord amb el guiatge del professorat. També vos demanam que esteu atents/es a les indicacions i als treballs que mitjançant l’Aula digital se vos proposen. El curs segueix i heu de comprendre que tots ens estem ajustant a la situació de forma coordinada.
  3. El professorat vos ajudarà a aprofundir en els conceptes clau de les assignatures, readaptant així el currículum i, per tant, la seva planificació.

En relació a l’avaluació de les assignatures

  •  Els exàmens o controls previstos durant el mes d’abril i maig seran substituïts per activitats d’avaluació contínua que pugueu realitzar des de casa. En aquest moment pensam que l’avaluació complementària i extraordinària es podrà realitzar de manera presencial a les distintes seus. Vos mantindrem informats/des tan aviat com tinguem notícies sobre aquest punt perquè sabem que és un dels més sensibles en aquests moments

En relació a les sortides fora de les seus

  • La impossibilitat de realitzar sortides, visites, excursions i d’altres activitats grupals fora del centre universitari ens obliga a substituir aquestes activitats per d’altres alternatives i que puguin ser valorades i avaluades pel professorat de la forma que consideri més adient. El professorat anirà programant aquestes activitats alternatives i vos informarà oportunament dels canvis.

En relació al Pràcticum

  1. Estam treballant per a poder realitzar tots els ajustaments necessaris (normatius i dels programes de treball) per poder finalitzar i avaluar-les (tant si s’han iniciat com les que encara han de començar) durant aquest curs.
  2. Tots/es haurem d’enfocar el desenvolupament del Pràcticum de manera flexible i rigorosa perquè les solucions que es dissenyin i siguin validades pels organismes corresponents puguin executar-se. Hem de ser conscients que estem en una situació extraordinària, i per això treballam de forma coordinada (equip de deganat, rectorat, coordinadors de pràctiques i professorat) per a dissenyar el procediment a seguir.
  3. Amb les solucions que donem haurem de garantir la igualtat d'oportunitats i això tenint en compte la realitat de l’actual confinament. Tan aviat tinguem notícies vos informarem de les solucions consensuades entre totes les parts.

En relació als TFG i TFM

  • De moment continuam amb les tutoritzacions telemàtiques. Esperam poder mantenir l’actual sistema d’avaluació malgrat s’hagin de fer alguns ajustaments de dates (en les defenses orals per a no solapar-se amb les possibles noves dates de la selectivitat). Vos mantindrem informats de qualsevol variació.

En relació a l’alumnat de mobilitat

  • Seguint el Protocol d’actuació de la Universitat de les Illes Balears sobre les mesures extraordinàries previstes per a l’adaptació a la suspensió temporal de l’activitat docent presencial, “Els estudiants de la UIB que participin en un programa de mobilitat i que, per la incidència epidemiològica del virus SARS-CoV-2, sol·licitin reincorporar-se a l’activitat acadèmica de la UIB seran readmesos. Es considerarà justificada la seva absència fins al moment de la reincorporació i els facilitarem, en la mesura del que sigui possible –i en funció de la data d’arribada–, la realització de les activitats d'avaluació. Per a això, és imprescindible que comuniquin la decisió de reincorporar-se a la UIB al Servei de Relacions Internacionals (erasmus@uib.cat)”.

L'alumnat de mobilitat procedent d'altres universitats que cursa assignatures en les nostres titulacions continuarà els seus estudis seguint les mateixes indicacions i utilitzant els recursos que es posin a la disposició de tots els estudiants. Si plantegen dubtes o dificultats, poden posar-se en contacte amb el/la Cap d'Estudis o amb la responsable de mobilitat de la Facultat d'Educació (carmen.touza@uib.es).

Com a conclusió

Vos volem transmetre un missatge de tranquil·litat, alhora que ens comprometem a seguir fent feina per a aportar les millors solucions possibles a la situació d’excepcionalitat que estam vivint.

 

Moltes gràcies per la vostra comprensió i per la vostra feina.

L’Equip de deganat de la Facultat d’Educació

 

Related documents